wijnhandelvanouwerkerk

Leveringsvoorwaarden

Levering

Tel altijd het aantal colli alvorens akkoord te tekenen. Alleen uw handtekening op de vrachtbrief is rechtsgeldig. Indien U het aantal colli niet telt, zijn wij niet verantwoordelijk! Bij eventuele breuk of manco aan uw zending dit altijd aantekenen op de vrachtbrief.

Prijzen

Prijzen gelden zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen voorbehouden. De prijzen op de website kunnen afwijken van de werkelijke prijzen die wij uiteindelijk factureren. 

Retournamen

Reclames dienen binnen 48 uur gemeld te worden bij voorkeur telefonisch aan het kantoor. Retourneren van volgoed is alleen toegestaan na door het kantoor gegeven toestemming. Bij creditering zal 10 % van het factuurbedrag worden ingehouden als administratie- en verwerkingskosten.

Algehele condities

Leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht onder nummer 5116. Wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.

Exclusief importeur
Erkend wijnexperts