Bij het gebruik van deze website bevestig je dat je 18 jaar of ouder bent.
×
 

Zoek wijn

 • Gebied
 • Prijs
 • Wijnhuizen
 • Jaargang
 • Kleur
 • Druif
 • Appellation

Privacy Policy

Privacyverklaring

Via de website www.wijnhandelvanouwerkerk.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wijnhandel van Ouwerkerk respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van uw gegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zo vragen wij bij het plaatsen en afrekenen van uw bestelling om enkele persoonsgegevens.
Daarnaast kunt u uw gegevens achterlaten bij het plaatsen van een reactie op www.wijnhandelvanouwerkerk.nl
Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Tot slot kunt u zich inschrijven voor een nieuwsbrief.
Wij verwerken van u de volgende gegevens (medeafhankelijk van de acties die u uitvoert op onze site):

 • NAW-gegevens

 • e-mailadres

 • telefoonnummer

 • betaalgegevens

 • aankoopgeschiedenis

 • logingegevens

  Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • u gebruik laten maken van onze dienstverlening

 • het afnemen van wijnen via de website en het gebruikmaken van de functionaliteiten van de website

 • u toegang verlenen tot uw account

 • het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan

 • het verzenden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven op basis van diensten

 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website

 • het informeren over storingen en onderhoud aan onze diensten

 • het verbeteren van onze dienstverlening

  Bewaartermijnen
  Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en/of u ingeschreven

  Nieuwsbrief
  Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

  Beveiliging
  Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen.

  Verstrekking aan derden
  Wijnhandel van Ouwerkerk verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering

  Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
  Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op.

 • Aanpassen privacy- en cookieverklaring
  Wijnhandel van Ouwerkerk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 • Autoriteit Persoonsgegevens
  Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Contactgegevens
  Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door contact op te nemen met Wijnhandel van Ouwerkerk

  info@wijnhandel van Ouwerkerk - 0183-561133

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018